Kees - Vinkje

Login

Corrector was feitelijk in dienstbetrekking

Sinds het Deliveroo-arrest moeten bedrijven erop letten dat op grond van feitelijke omstandigheden al sneller dan voorheen sprake kan zijn van een dienstbetrekking.

Op 14 maart 2011 sluiten de Volkskrant en een man een overeenkomst met als titel ‘Freelance-overeenkomst Overeenkomst van Opdracht’. Op grond van deze overeenkomst gaat de man werkzaamheden als corrector uitvoeren. Deze werkzaamheden vinden plaats op het kantoor van de Volkskrant. De dienstdoende eindredacteur legt de te corrigeren teksten neer op het bureau van de corrector. Nadat de corrector de (taal)fouten uit de tekst heeft gehaald, worden de teksten weer opgehaald voor verdere verwerking. De Volkskrant stelt apparatuur en materiaal ter beschikking om de correcties uit te voeren. De eerste tien jaren werkt de man altijd op doordeweekse dagen in de avond. Later worden dat verschillende diensten van 14:00 – 17:00 uur, van 17:00 – 22:00 uur of van 12:00 – 17:00 uur. Als de man ziek is of met vakantie, coördineert hij dat andere correctors van zijn pool hem vervangen. Zijn vergoeding wordt exclusief btw uitbetaald.

Geschil over opzegging overeenkomst Tegen 1 september 2023 zegt de Volkskrant de overeenkomst op wegens bedrijfsorganisatorische redenen. Maar de man meent dat deze opzegging niet correct heeft plaatsgevonden. In tegenstelling tot de Volkskrant meent hij namelijk dat hij in dienstbetrekking als corrector heeft gewerkt. In dat geval gelden meer voorwaarden voor opzegging. De man stapt naar de rechter om de opzegging van de overeenkomst te doen vernietigen. Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de overeenkomst is opgesteld als een overeenkomst van opdracht. Maar uit het Deliveroo-arrest is gebleken dat niet alleen de gesloten overeenkomst, maar ook de feiten en omstandigheden van belang zijn.

Omstandigheden van dienstbetrekking De rechtbank constateert dat de man een zekere vrijheid heeft genoten met betrekking tot de manier waarop hij zijn werkzaamheden verrichte. De Volkskrant bepaalde echter in vergaande mate de wijze waarop man de werkzaamheden moest uitvoeren. Ook was het vanwege de deadlines nodig dat de Volkskrant feitelijk de werktijden bepaalde. De rechtbank vindt het onwaarschijnlijk dat de man een shift had kunnen overslaan. Bovendien meent de rechtbank dat de man zich niet feitelijk had kunnen laten vervangen door iemand van buiten de pool. Mede door al deze omstandigheden oordeelt de rechtbank dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarom vernietigt de rechtbank de opzegging van de overeenkomst. De man heeft ook een loonvordering ingediend, maar de rechtbank geeft de partijen eerst de gelegenheid om zelf overeenstemming te bereiken.

Bron: Rb. Amsterdam 06-02-2024 (gepubl. 22-02-2024).

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.