Kees - Vinkje

Login

Overname betalingen dga aan steunfonds vereniging is een uitdeling

Als een bv de door haar dga gedane betalingen als een vordering tegen de nominale waarde overneemt onder ongebruikelijke omstandigheden, kan er sprake zijn van een uitdeling.

De dga van een bv doet betalingen aan het steunfonds van de door hem opgerichte voetbalvereniging. De bv neemt de betalingen in 2012 als vordering tegen de nominale waarde over en vormt een voorziening. Zij vormt ook een voorziening voor bedragen die zij zelf in het steunfonds stort. De bv heeft tot oktober 2014 geen btw-aangiften ingediend. De inspecteur weigert beide voorzieningen en concludeert dat de bv een uitdeling heeft gedaan aan de dga. Hij weigerde ook aftrek van bepaalde kosten en aanpassingen van loonkosten in verband met gebruikelijk loon van de dga. Voor de btw worden een aantal correcties toegepast op basis van de eigen administratie, onder meer omdat ten onrechte het factuurstelsel is toegepast.

Onzakelijke lening Rechtbank Gelderland oordeelde dat er sprake was van een onzakelijke lening, en volgde de inspecteur. De rechtbank kende de bv wel alsnog een kostenaftrek toe ter grootte van wat in eerdere jaren was geaccepteerd. De voor de btw aangebrachte correcties bleven in stand, maar de btw over één niet verwerkte factuur werd verminderd van 21 tot 19%. Er waren terecht verzuim- en vergrijpboetes opgelegd. De boetes vielen wel lager uit, onder meer wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Compromis bij Hof Arnhem-Leeuwarden De bv en de inspecteur komen overeen dat de door de rechtbank vastgestelde aanslagen in stand blijven, maar dat de boetes worden vernietigd. Zij spreken verder af dat de bv geen proceskostenvergoeding krijgt voor het hoger beroep.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2023 (gepubl. 01-12-2023).

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.