Kees - Vinkje

Login

Belastingpakket 2024 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op donderdag 26 oktober 2023 tot diep in de nacht gestemd over het Belastingpakket 2024. Er zijn diverse amendementen aangenomen zoals het voorstel om al in 2024 de expatregeling te versoberen.

Hieronder de meest opvallende aangenomen amendementen uit het Wetsvoorstel Belastingplan 2024 en de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024.

 • Amendement over verhoging van de tarieven van box 2 en 3 met twee procentpunt en een verhoging van de bankenbelasting met € 150 miljoen
  Aanvankelijk zou het toptarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) per 1 januari 2024 voor een inkomen boven de € 67.000 31% bedragen en voor box 3 34%. Tijdens de stemming over het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat het toptarief in box 2 en box 3 per 1 januari 2024 met twee procentpunt verhoogt. Daarmee komt voor 2024 het toptarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang uit op 33% en het tarief voor box 3 op 36%.

 • Amendement over het verminderen van de verlaging van de MKB-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt
  De MKB-winstvrijstelling bedraagt per 1 januari 2024 13,31% in plaats van de eerder voorgestelde 12,7%.

 • Amendement over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 en de verlaging van het maximumbedrag voor excessief lenen
  De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften is met dit amendement teruggedraaid. Om dit te bekostigen wordt het maximumbedrag dat kan worden geleend bij een eigen vennootschap verlaagd. Vanaf 2024 kan maximaal € 500.000 van de eigen vennootschap worden geleend. Tot 1 januari 2024 is het maximumbedrag € 700.000.

 • Amendement over het versoberen van de zgn. 30%-regeling
  Vanaf 2024 kan voor een ingekomen werknemer het voordeel gedurende de eerste 20 maanden forfaitair worden vastgesteld op 30% van het belastbare loon. Voor de volgende periode van 20 maanden is het voordeel 20% van het belastbare loon en vervolgens voor de laatste periode van 20 maanden is maximaal 10% van het belastbare loon forfaitair onbelast te vergoeden. De huidige regeling om de werkelijke kosten vergoed te krijgen, blijft bestaan. Voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 een beschikking voor de 30%-regeling hebben, gaat overgangsrecht gelden. Het amendement meldt niet hoe dit overgangsrecht er uit komt te zien.

 • Gewijzigd amendement over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven
  In het wetvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) vanaf 2025 verlaagd van 83% naar 70%. Het amendement wijzigt de aanpassing van dit percentage van 70 in 75. Door het amendement vervalt per 1 januari 2025 de voorwaarde van ten minste 0,5% als de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam. Om de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling te financieren, wordt de vrijstelling in box 3 vanaf 2025 voor groene beleggingen verlaagd naar € 30.000 (voor fiscaal partners: € 60.000).

Bron: Tweede Kamer 26-10-2023

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.