Kees - Vinkje

Login

Kleine werkruimte maakt van woning geen keuzevermogen

Gebruikt een ondernemer een werkruimte in zijn woning voor zijn onderneming? Maar beslaat de werkruimte nog geen 10% van de woning? Dan is de woning in principe verplicht privévermogen.

Een vrouw drijft via een eenmanszaak een tandartsenpraktijk. De praktijk is gevestigd in een pand waarvan de tandarts de volledige eigendom heeft. Zij heeft het gehele pand aangemerkt als ondernemingsvermogen. Sinds 28 maart 2013 participeert de vrouw als maat in een andere tandartsenpraktijk. Ook deze praktijk is gevestigd in een pand dat eigendom van de vrouw is. Dit tweede pand is eveneens voor 100% ondernemingsvermogen. Samen met haar partner, met wie zij onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd, koopt de tandarts in 2015 een woning. Vanuit de woning zijn beide tandartspraktijken binnen een half uur bereikbaar. In de jaren 2015, 2016 en 2017 gebruikt de tandarts een werkkamer en bijbehorende kast voor minstens 90% voor haar onderneming. Deze werkruimte beslaat 7,75% van de woning. Volgens de tandarts is de woning voor haar keuzevermogen en daarmee aan te wijzen als ondernemingsvermogen. Zij wil dan ook de afschrijving over die woning aftrekken.

Geen bewijs van zakelijk garagegebruik De inspecteur weigert de aftrek van de afschrijving. Hij gelooft niet dat de vrouw de woning voor minder dan 90% gebruikt voor privédoeleinden. In dat geval is geen sprake van keuzevermogen. De tandarts gaat in beroep. Maar zij weet voor hof Arnhem-Leeuwarden niet aannemelijk te maken dat zij de woning voor minstens 10% zakelijk gebruikt. De inspecteur betwist haar stelling dat ook de praktijkmanager gebruik maakt van de kantoorruimte. Maar zelfs bij gebruik door de praktijkmanager is geen groter deel van de woning in gebruik voor de onderneming. De tandarts stelt ook dat zij de garage uitsluitend gebruikt om haar auto van de zaak te stallen. Zij overlegt echter geen (fotografisch) bewijs tegenover de gemotiveerde betwisting van haar stelling door de fiscus. Dat de vrouw volgens haar beroepsregels binnen een half uur op haar tandartspraktijken moet kunnen zijn, brengt het hof niet op andere gedachten. De woning is verplicht privévermogen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023 (gepubl. 06-10-2023).

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.