Kees - Vinkje

Login

Maar 1x MRB naheffen voor schendingen handelaarsregeling

Constateert de Belastingdienst dat op één dag met betrekking tot verschillende auto’s niet is voldaan aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling? Dan nog mag de fiscus maar één keer motorrijtuigenbelasting naheffen.

Tot de bedrijfsvoorraad van de houder van een handelaarskenteken behoren onder andere een Fiat Panda en een Volkswagen Polo. Op 22 mei 2022 is met beide auto’s gebruik gemaakt van de openbare weg zonder dat de handelaarskentekenplaten over de originele kentekenplaten zijn aangebracht. Daarom heeft de Belastingdienst de kentekenhouder twee naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting (MRB) inclusief verzuimboetes opgelegd. De kentekenhouder gaat daartegen in bezwaar en beroep. Hij stelt dat hij de handelaarskentekenplaten zichtbaar achter de ruiten van de auto’s heeft geplaatst. Hij heeft niet geweten dat dit onvoldoende was.

Geen sprake van afwezigheid van alle schuld Rechtbank Den Haag wijst erop dat de Belastingdienst MRB kan naheffen als men niet voldoet aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling. Het naheffingstijdvak is in principe twaalf maanden. Daarbij is de laatste dag de dag waarop de fiscus constateert dat niet aan de voorwaarden is voldaan. De rechtbank haalt uit deze omschrijving dat de inspecteur maar één naheffingsaanslag mag opleggen als hij op dezelfde dag meerdere keren vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Dit geldt ook als de waarnemingen betrekking hebben op verschillende auto’s. Omdat in deze zaak beide waarnemingen zeer kort na elkaar op dezelfde dag hebben plaatsgevonden, heeft de Belastingdienst maar één naheffingsaanslag mogen opleggen. Daarom vernietigt de rechtbank een naheffingsaanslag. De boete over de andere aanslag blijft in stand. Een houder van een handelaarskenteken moet namelijk zich bewust zijn van de voorwaarden van de regeling, aldus de rechtbank.

Bron: Rb. Den Haag 26-06-2023 (gepubl. 19-09-2023).

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.