Kees - Vinkje

Login

Bewust verschil tussen vergoede en betaalde belastingrente

Nieuw beleid kan leiden tot vernietiging van de aan een gemeentelijke organisatie opgelegde naheffingsaanslagen en terugvordering van bijdragen btw-compensatiefonds bij de betreffende gemeenten. De vergoede belastingrente is bewust aanzienlijk lager dan de door de gemeenten te betalen belastingrente.

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk stellen een organisatie (BAR-organisatie) in. Deze BAR-organisatie voert taken uit voor de drie gemeenten en brengt daarvoor aanvankelijk geen btw in rekening. De inspecteur legt aan de BAR-organisatie naheffingsaanslagen btw op over 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 omdat hij vindt dat de koepelvrijstelling geen toepassing vindt. Daarom brengt de BAR-organisatie vanaf het vierde kwartaal van 2015 wel btw in rekening, waarvoor de gemeenten bijdragen uit het btw-compensatiefonds krijgen. Nadat de staatssecretaris aangeeft dat BAR-organisaties wel onder de koepelvrijstelling vallen, worden de naheffingsaanslagen vernietigd en de bijdragen uit het btw-compensatiefonds teruggevorderd. De BAR-organisatie krijgt echter aanzienlijk minder belastingrente vergoed dan in totaal in rekening is gebracht aan de gemeenten bij de terugvordering van de bijdragen uit het btw-compensatiefonds.
Hof Den Haag oordeelde dat de belastingrente juist was berekend omdat het verschil met de berekende belastingrente was beoogd.

Geen reden om af te wijken van de wet De Hoge Raad sluit zich aan bij het hof. Een rechter kan niet toetsen of een wet al dan niet strijdig is met de Grondwet en er bestaat op dit moment onvoldoende aanleiding om van deze regel af te wijken. De rechter kan wel een wetsbepaling buiten toepassing laten als de wetgever niet (voldoende) rekening heeft gehouden met bepaalde bijzondere omstandigheden. Het moet dan gaan om een situatie waarin de wetsbepaling een ernstige inbreuk maakt op algemene rechtsbeginselen of (ander) ongeschreven recht. Er is hier geen sprake van een dergelijke, door de wetgever niet voorziene, situatie.

Bronnen: Hoge Raad 09-06-2023

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.