Kees - Vinkje

Login

Boete voor btw-ondernemer die doet alsof er een cv is

Als alleen een natuurlijk persoon ondernemingsactiviteiten verricht maar in zijn aangifte omzetbelasting stelt dat een cv btw-ondernemer is, kan de fiscus btw naheffen en een boete opleggen.

Bij de controle van de btw-aangifte onder de naam van een bedrijf en een cv stelt de controlerend ambtenaar vast dat alleen sprake is van een beherend vennoot. De ambtenaar verzoekt deze beherend vennoot diverse malen tevergeefs om een vennootschapscontract te overleggen. Evenmin is sprake van een administratie waarin het kapitaal van de commanditaire vennoot staat vermeld. Verder zijn de resultaten van het bedrijf nergens verantwoord voor een winstbelasting. Bovendien is de bankrekening van de cv gebruikt voor uitgaven met een privékarakter. Alleen de beherend vennoot heeft de beschikkingsmacht over deze bankrekening. De Belastingdienst stelt daarom dat de vennoot een onjuiste aangifte omzetbelasting heeft ingediend. De vennoot krijgt naheffingsaanslagen omzetbelasting en een vergrijpboete van € 10.698 opgelegd. Hof Amsterdam vindt de naheffing terecht. Maar het hof verlaagt de boete naar € 8.550 omdat niet steeds sprake was van opzet en omdat de redelijke termijn is overschreden.

Bron: Hof Amsterdam 17-01-2023 (gepubl. 31-05-2023)

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.