Voorwaarden en regelingen

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag op 10 oktober 2013. De voorwaarden kunt u hier ook downloaden.

Klachtenregeling

Als u als opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen heeft op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs, dan kunt u zich wenden tot de directie .

Wij gaan ervan uit dat mededelingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klokkenluidersregeling

Voor het (anoniem) melden van vermeende onregelmatigheden kunt u gebruik maken van de klokkenluidersregeling. U kunt deze regeling hier downloaden.