Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Moment ingebruikname bepalend

9 mei 2018

Indien bij aankoop van een onroerende zaak het voornemen is de zaak te verkopen, mag de in rekening gebrachte btw … Lees meer

Cao-akkoord Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

9 mei 2018

De partijen bij de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg hebben op 7 mei een akkoord bereikt voor … Lees meer

Ontbreken gezagsverhouding baat niet

9 mei 2018

Is een echte gezagsverhouding niet aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kennis en ‘vrije rol’ van de opdrachtnemer, dan sluit dat … Lees meer

Voorraden dieren en agrarische producten

7 mei 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Voor de agrarische ondernemers die gebruik maken van de overgangsregeling … Lees meer

Geen vergoeding huisvestingskosten

7 mei 2018

De Hoge Raad heeft in een arrest geoordeeld dat een uitzendbedrijf huisvestingskosten in rekening mag brengen bij buitenlandse werknemers die … Lees meer

Permanent gedetacheerde payrollwerknemer mee over

3 mei 2018

Bij een contractwisseling in de schoonmaakbranche gaan de werknemers onder bepaalde voorwaarden mee over naar de nieuwe opdrachtnemer. De kantonrechter … Lees meer

Meerderheid werknemers Jumbo Logistiek stemt in met AVR

3 mei 2018

Jumbo meldt dat de meerderheid van de werknemers bij haar distributiecentra instemt met de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) die met de OR … Lees meer

Niet twee keer hetzelfde vragen

3 mei 2018

De inspecteur mag van Rechtbank Noord-Nederland geen tweede, inhoudelijk identieke informatiebeschikking nemen. De rechtsbescherming die de AWR in zo’n geval … Lees meer

Genietingsmoment op moment van uitbetalen

3 mei 2018

Werknemers kunnen financieel nadelige gevolgen ondervinden van nabetalingen. Omdat het inkomen in het jaar van de nabetaling een piek vertoont, … Lees meer

Stapsgewijze vernieuwing Belastingdienst blijft noodzakelijk

1 mei 2018

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Snel dat een stapsgewijze vernieuwing van de Belastingdienst noodzakelijk blijft. Daarbij … Lees meer

Woning uitgezonden diplomaat geen eigen woning meer

1 mei 2018

Wie naar het buitenland wordt uitgezonden kan onder voorwaarden de woning in Nederland nog als eigen woning aanmerken. De Hoge … Lees meer

Loonkloof top – werknemer toegenomen

1 mei 2018

Het verschil in beloning tussen de top van de duizend grootste bedrijven in Nederland en de doorsnee werknemers is iets … Lees meer

Tweede bedrijfs-cao horeca

26 april 2018

FNV Horeca heeft voor de tweede maal met een afzonderlijke horecaondernemer een bedrijfs-cao afgesloten. Na eerder een cao te hebben … Lees meer

Fiscus mag informatiebeschikking voor bewijslast benutten

26 april 2018

Omdat op de inspecteur in eerste instantie de bewijslast ligt bij een geschil over de kwalificatie van een rekeningcourantverhouding, heeft … Lees meer

Wetsvoorstel implementatie registratiewet UBO vertraagd

26 april 2018

Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratiewet uiteindelijk belanghebbenden is vertraagd. Deze wordt pas begin 2019 verwacht in verband met de … Lees meer

Toename flexwerk vooral bij jongeren met bijbanen

24 april 2018

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 856.000. Hiermee had bijna een kwart … Lees meer

Verkorting looptijd 30%-regeling

23 april 2018

Het kabinet wil de looptijd van de 30%-regeling met ingang van volgend jaar verkorten van acht naar vijf jaar. De … Lees meer

Veel aandacht voor veilig en gezond werken in bouw en industrie

23 april 2018

Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij … Lees meer

(Te) zware bewijslast voor Belastingdienst

19 april 2018

De handhaving van de wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Uit de … Lees meer

Gering waardedrukkend effect door verkoopverplichting

19 april 2018

De verplichting om een parkeerplaats eerst aan medebewoners aan te bieden heeft een gering waardedrukkend effect op de WOZ-waarde. De … Lees meer