Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Verdubbeling budget voor persoonlijke ontwikkeling

18 maart 2019

Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker € 1,6 miljard beschikbaar voor hun persoonlijke ontwikkeling. Het via cao’s beschikbare budget loopbaanoriëntatie … Lees meer

Bijtelling privégebruik auto is geen verboden importbelemmering

18 maart 2019

Een werknemer heeft in een beroepsprocedure voor Hof Den Bosch gesteld dat de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto … Lees meer

Zzp’er meer kans op armoede

13 maart 2019

Zzp’ers lopen vaker dan werknemers risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico … Lees meer

Schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag was belast

13 maart 2019

In de situatie waarin een werknemer in 2013 is ontslagen en vervolgens een schadeloosstelling heeft ontvangen, kan de schadeloosstelling op … Lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht bij no deal Brexit

13 maart 2019

Bij een no deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 een derde land. Deze wijziging kan in de … Lees meer

Betere controle bij UWV

12 maart 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpt het interne toezicht bij het UWV aan. Dat liet hij weten in … Lees meer

Herbeoordeling geldlening bij echtscheiding

12 maart 2019

Als hypothecaire schulden oorspronkelijk verband hielden met de aankoop van een echtelijke woning, leidt een echtscheiding tot een nieuw herbeoordelingsmoment. … Lees meer

De werkgevers roepen vakbonden weer aan tafel voor pensioenakkoord

11 maart 2019

De werkgeversvoorzitters van VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland roepen in een open brief in het Financieele Dagblad de vakbonden op … Lees meer

Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel dga ter consultatie

11 maart 2019

In september 2018 werd in de aanbiedingsbrief bij het pakket BP 2019 de rekening-courantmaatregel aangekondigd. Het wetsvoorstel (Wet excessief lenen … Lees meer

Omkering bewijslast bij incorrecte administratie

8 maart 2019

Als de Belastingdienst voldoende bewijst dat een onderneming een incorrecte administratie heeft gevoerd en een onjuiste aangifte heeft ingediend, wordt … Lees meer

Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen zet door

6 maart 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de tweede maand van 2019 gestegen van 106% naar 108%, zo … Lees meer

Reisdag is een buitenlandse werkdag

6 maart 2019

Heeft een werknemer ook in het buitenland gewerkt en moet de Belastingdienst hierdoor een vermindering toepassen op de over het … Lees meer

Lage sectorpremie niet van toepassing

5 maart 2019

Hoewel er volgens een schriftelijke uitzendovereenkomst sprake is van een dienstbetrekking van een jaar, blijkt uit de ‘bevestiging van uitzending’ … Lees meer

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

5 maart 2019

De wet waarin de compensatieregeling is opgenomen is al aangenomen en gepubliceerd. Ook de beoogde datum van inwerkingtreding is bekend, … Lees meer

Veel Nederlanders in 2019 op zoek naar nieuwe baan

4 maart 2019

In 2019 gaat een toenemend aantal Nederlanders actief op zoek naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit de forse stijging … Lees meer

Liever aangifte doen dan huishouden

4 maart 2019

Bijna een op de drie Nederlanders vult liever zijn belastingaangifte in dan dat hij iets in het huishouden doet. Dit … Lees meer

Praktijkovereenkomsten en afdrachtvermindering

28 februari 2019

De Hoge Raad heeft in vijf zaken arrest gewezen over de afdrachtvermindering onderwijs. In alle vijf de zaken stond de … Lees meer

Nalatenschap niet hoger door inkeren

28 februari 2019

Dat zijn zussen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling, wil niet zeggen dat de nalatenschap en daardoor de aanslag erfbelasting … Lees meer

Geen aansprakelijkheid bij tijdige melding betalingsonmacht

28 februari 2019

Als een bv te weinig belasting heeft afgedragen en dit niet is te wijten aan grove schuld of opzet én … Lees meer

Vordering vergoeding verblijfskosten internationaal chauffeur

26 februari 2019

Een internationaal chauffeur, vordert van zijn ex-werkgever vergoeding van de verblijfkosten op grond van de cao Beroepsgoederenvervoer. De werkgever doet … Lees meer