Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Betaling van vordering moet leiden tot verlaging bankgarantie

20 september 2018

Als ter opheffing van een conservatoir beslag een bankgarantie is gesteld waarin is bepaald dat deze van kracht blijft totdat … Lees meer

Dwangsom na geautomatiseerde beslissing op bezwaar

20 september 2018

Als een bestuursorgaan een geautomatiseerde beslissing neemt op een bezwaarschrift en dit uitsluitend doet om te voorkomen dat een dwangsom … Lees meer

Belastingpakket 2019

19 september 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet-Rutte III het pakket Belastingplan bekendgemaakt. Dit pakket bestaat met name uit plannen die het … Lees meer

Belastingpakket 2019

19 september 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet-Rutte III het pakket Belastingplan bekendgemaakt. Dit pakket bestaat met name uit plannen die het … Lees meer

Continueren onderneming niet altijd onverantwoord als vermgoen negatief

18 september 2018

Als een vennootschap een negatief eigen vermogen heeft en verlies lijdt wil dit niet zeggen dat het onverantwoord is om … Lees meer

Saldomethode niet mogelijk na aftrek lijfrentepremies

18 september 2018

Bij het belasten van lijfrente-uitkeringen geldt onder voorwaarden de saldomethode, maar deze methode mag alleen worden toegepast als de verzekeringnemer … Lees meer

No-riskpolis relatief onbekend

17 september 2018

De no-riskpolis is relatief onbekend, zowel bij werkgevers als bij mensen uit de doelgroep van de no-riskpolis. Dit blijkt uit … Lees meer

Ook ‘inactieve’ ondernemer heeft recht op vooraftrek btw

17 september 2018

Een ondernemer wiens btw-identificatienummer in een bepaalde periode is ingetrokken en die in dezelfde periode wel prestaties ten behoeve van … Lees meer

Strengere regels rondom verzendhuiskredieten

13 september 2018

Minister Hoekstra van Financiën wil de regels rondom verzendhuiskredieten aanpassen. Uit onderzoek blijkt dat er in 2017 voor € 1,2 … Lees meer

Geen recht op btw-teruggaaf na veel te late aangifte

13 september 2018

Een ondernemer die pas na de ontvangst van een naheffingsaanslag omzetbelasting zijn btw-aangifte indient en hierin om een teruggaaf verzoekt, … Lees meer

Aantal faillissementen opnieuw licht gestegen

12 september 2018

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard is in augustus opnieuw iets toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal … Lees meer

Vrije ruimte en toepassing van de concernregeling

12 september 2018

Om de concernregeling uit de werkkostenregeling te kunnen toepassen moet er sprake zijn van een aandelenbelang van ten minste 95% … Lees meer

Ontslagvergoeding regelmatig hoger dan verplicht

11 september 2018

Nederlandse werkgevers zijn niet kinderachtig als het gaat om het uitbetalen van ontslagvergoedingen. Bij het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 gaf 47% … Lees meer

Traag handelende inspecteur kan niet meer corrigeren

11 september 2018

Een echtpaar had een extra lening als eigenwoningschuld aangemerkt. Het feit dat de inspecteur de aangiften van eerdere jaren volgde, … Lees meer

Bekendmaking via Berichtenbox onvoldoende

10 september 2018

De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend langs digitale weg bekend … Lees meer

Participatiewet verslechtert baankansen Wsw-wachtlijsters

6 september 2018

Op 1 januari 2015 heeft de Participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een … Lees meer

Hof perkt reikwijdte verklaring geen privégebruik in

6 september 2018

Volgens Hof Amsterdam blijkt uit de parlementaire toelichting bij de invoering ‘verklaring geen privégebruik bij een bestelauto’ dat correctie wegens … Lees meer

Vergeten garantieverklaring WGA

5 september 2018

Door een vergissing van de verzekeraar is de nieuwe garantieverklaring van een bv om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven … Lees meer

Transitievergoeding is geen bijzonder inkomen

5 september 2018

Een transitievergoeding die in een jaar is ontstaan en uitbetaald kan niet als bijzonder inkomen buiten beschouwing worden gelaten voor … Lees meer

Opzeggen voor start overeenkomst is geen onregelmatig ontslag

4 september 2018

Een werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd nog voordat hij met zijn werkzaamheden is begonnen. De nieuwe werkgever meent ten onrechte … Lees meer