Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Geen aftrek voor terugbetaalde PGB

1 juli 2019

Terugbetaalde persoonsgebonden budget is aftrekbaar als het een uitgave is voor de door de belastingplichtige als zorgverlener verrichte werkzaamheden. De … Lees meer

Zonder mantelzorgcompliment geen recht op partnervrijstelling

27 juni 2019

Een man die tot diens overlijden in 2015 voor zijn zieke vader zorgde, had geen recht op de partnervrijstelling voor … Lees meer

Meting besmette IoT-apparaten ter verhoging digitale veiligheid

27 juni 2019

Nederland gaat besmette IoT-apparaten meten. Het aantal met internet verbonden apparaten (Internet-of-Things) groeit razendsnel. Om ondernemers en consumenten optimaal hiervan … Lees meer

Handhavingsrichtlijn EU leidt tot sterke belemmeringen

26 juni 2019

Een onderzoek onder Nederlandse bedrijven naar de Handhavingsrichtlijn van de EU, toont aan dat vooraf registreren van uitgezonden werknemers en … Lees meer

Kabinet onderzoekt varianten van box 3-heffing

26 juni 2019

Het kabinet doet onderzoek naar mogelijke varianten van een vermogensrendementsheffing (in box 3) die belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld tegemoet … Lees meer

Vanaf 2021 verdienen zzp’ers minimaal € 16 per uur

25 juni 2019

Het kabinet wil met een minimumtarief van € 16 per uur voor zzp’ers tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar … Lees meer

Aanpak misstanden arbeidsmigranten

25 juni 2019

In Nederland werkzame arbeidsmigranten (circa 400.000) kunnen te maken hebben met misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. … Lees meer

Leg gesprek over (niet) noodzaak bezwaar vast

24 juni 2019

Doet een medewerker van de Belastingdienst een uitspraak waaruit de ondernemer kan opmaken dat hij geen bezwaarschrift hoeft in te … Lees meer

Bestuurder niet aansprakelijk voor onbetaalde pensioenpremie

20 juni 2019

Door het verplicht stellen van een nieuw portaal voor pensioenaangiften en de daardoor ten onrechte terugbetaalde voorschotpremies kan een dga … Lees meer

Goedkope aandelenverkoop vader aan zoon soms zakelijk

20 juni 2019

Als een vader de aandelen in zijn bv verkoopt aan zijn zoon en de verkoopprijs is lager dan de intrinsieke … Lees meer

Vast contract als lokmiddel

19 juni 2019

Een krappe arbeidsmarkt verhoogt de prijs van arbeid en dus moeten werkgevers alle registers opentrekken om personeel te werven en … Lees meer

Doelmatigheidsmarge telt niet bij lager gebruikelijk loon

19 juni 2019

Als een dga vindt dat het gebruikelijk loon voor hem lager moet worden vastgesteld dan het bedrag dat voortvloeit uit … Lees meer

Ondernemingsorganisaties tevreden over instemming pensioenakkoord

18 juni 2019

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij dat de leden en het ledenparlement van de FNV hebben ingestemd met … Lees meer

Toepassing zelfstandigenaftrek is niet vrijblijvend

18 juni 2019

De Belastingdienst ziet de zelfstandigenaftrek niet als een faciliteit die ondernemers naar goeddunken mogen toepassen of buiten beschouwing laten. De … Lees meer

Werkgeversorganisaties blij met breed pensioenakkoord

13 juni 2019

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord … Lees meer

Door verzuimboeten geen strafvervolging

13 juni 2019

Wanneer een aangifte omzetbelasting niet wordt ingediend legt de Belastingdienst een ambtshalve naheffingsaanslag op. Daarbij legt de inspecteur ook vaak … Lees meer

Fiscus mag navorderen na geautomatiseerde aanslag

13 juni 2019

Als de Belastingdienst geautomatiseerd een aanslag oplegt waarbij de aangifte wordt gevolgd, terwijl de belastingplichtige in zijn aangifte een aftrekpost … Lees meer

Gemiddelde cao-loonstijging in mei bijna 3%

12 juni 2019

In mei bedroeg de gemiddelde afgesproken loonstijging 2,96%. Dat en beduidend hoger dan het jaargemiddelde van 2,7% over de eerste … Lees meer

Bij voltooiing vereffening toetsen op staking onderneming

12 juni 2019

Bij liquidatie van een onderneming moet de Belastingdienst op het moment dat de vereffening wordt voltooid toetsen of wordt voldaan … Lees meer

Toename rekening-courant is geen nieuwe lening

11 juni 2019

Als twee partijen in een rekening-courantovereenkomst een maximumbedrag aan uit te lenen gelden opnemen, mag de inspecteur van Rechtbank Gelderland … Lees meer