Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

VOF-constructie miste realiteitsgehalte

22 januari 2019

Volgens Rechtbank Noord-Holland miste een constructie waarbij pakketbezorgers in een VOF-constructie werkzaam waren voor een transportbedrijf realiteitsgehalte. Volgens de rechtbank … Lees meer

Eindspurt loonafspraken 2018

21 januari 2019

Het cao-overleg in 2018 afgesloten met bovengemiddelde loonafspraken in de maand december. De nieuwe loonafspraken in december bedroegen 2,5%, iets … Lees meer

Brexit en btw: vraag tijdig btw-verlegging aan

21 januari 2019

Hoewel de precieze uitkomst nog niet bekend is nu het Brexitplan door het Britse Lagerhuis is afgewezen – een alternatiefplan … Lees meer

Geen gelijktijdig gebruik van methodes voor btw-correctie

17 januari 2019

Bij de berekening van een btw-correctie vanwege gemengd gebruik mag de Belastingdienst kiezen tussen de methode waarbij de correctie wordt … Lees meer

Arbeidsovereenkomst én cao van toepassing bij Deliveroo

17 januari 2019

In twee uitspraken heeft vakbond FNV een succes behaald bij Deliveroo: de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers moet worden … Lees meer

HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie

16 januari 2019

Als een onderneming een gebouw verkoopt en uit de boekwinst een herinvesteringsreserve (HIR) wil vormen, mag dit slechts voor zover … Lees meer

Overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem

15 januari 2019

Voor auto’s met een datum van eerste toelating in Nederland na 1 januari 2017 geldt het 22%-tarief. Voor oudere auto’s … Lees meer

Verlaging legestarieven IND

15 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de legestarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert voor verblijfsvergunningen gewijzigd. Een aantal van … Lees meer

Vaststellingsovereenkomst kan schenking betekenen

14 januari 2019

Als een echtpaar een periodiek verrekenbeding niet heeft uitgevoerd en vervolgens onverplicht een vaststellingsovereenkomst afsluit, kan er in fiscale zin … Lees meer

Metaal en Techniek: kwantitatief werkingssfeercriterium

10 januari 2019

Werkzaamheden die in de MT-regelingen worden beschreven en ook werkzaamheden die daar aan dienstbaar zijn, vallen volgens de Hoge Raad … Lees meer

Beperking reikwijdte verklaring geen privégebruik terecht

10 januari 2019

De staatssecretaris is het eens met de uitspraak van Hof Amsterdam dat het toepassen van een correctie voor privégebruik vanwege … Lees meer

Ook bij gebruikte auto mag cataloguswaarde grondslag voor bijtelling zijn

9 januari 2019

Bij de berekening van de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak mag ook bij een gebruikte auto … Lees meer

Nederlandse bedrijven doen te weinig aan talentmanagement

9 januari 2019

In Nederland denkt de helft van de bestuurders dat hun organisatie veilig is voor de dreigende talentschaarste. Ruim twee derde … Lees meer

Wetsvoorstel tot wegnemen obstakels bij werken vanuit uitkering

8 januari 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sprak het afgelopen jaar met stakeholders in de participatieketen om erachter te … Lees meer

Zonder aangifte moet dga zakelijkheid lening aannemelijk maken

8 januari 2019

Als een dga de vereiste aangifte niet heeft gedaan, komt de bewijslast dat hij met het verstrekken van een lening … Lees meer

Verzamel bewijs voor leningsdoeleinden

7 januari 2019

Wie aannemelijk wil maken dat een lening is gebruikt ten behoeve van een eigen woning, doet er goed aan bij … Lees meer

Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde

4 januari 2019

De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. … Lees meer

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

4 januari 2019

Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. … Lees meer

Voorlopig uitkeringsverbod onvoldoende

3 januari 2019

Onder voorwaarden zijn lichamen waarvan de werkzaamheden voor 90% of meer bestaan uit het genezen, verplegen of verzorgen van zieken … Lees meer

7,5 procent loonsverhoging in de schoonmaak

3 januari 2019

Eind vorig jaar is de cao-partijen in de Schoonmaak nog gelukt met een principeakkoord voor een nieuwe cao de feestdagen … Lees meer