Nieuws

Met regelmaat brengen wij u  nieuws op gebied van financiële en belastingzaken. Bezoek de website dus regelmatig om op de hoogte blijven. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.

Meer psychische vermoeidheid door werk

15 november 2018

Vorig jaar gaf 16% van de werknemers van 15 tot 75 jaar aan zich minstens een paar keer per maand … Lees meer

Bij volledige vooraftrek ook correctie privégebruik

15 november 2018

Een btw-ondernemer die een investeringsgoed gedeeltelijk zakelijk en gedeeltelijk voor andere doeleinden gebruikt en ervoor kiest om de btw op … Lees meer

Meer psychische vermoeidheid door werk

15 november 2018

Vorig jaar gaf 16% van de werknemers van 15 tot 75 jaar aan zich minstens een paar keer per maand … Lees meer

KvK schrapt telefoonnummers uit adressenbestand

14 november 2018

De Kamer van Koophandel gaat het telefoonnummer van eenmanszaken, VOF’s en maatschappen op korte termijn schrappen uit het online adressenbestand. … Lees meer

Winstplafond voor vereniging is absolute grens

14 november 2018

Bij de winstplafonds die voor verenigingen en stichtingen gelden om te profiteren van de vrijstelling van vennootschapsbelasting is sprake van … Lees meer

‘Eerlijke loonstrook’ zorgt voor inzicht in zorgkosten

13 november 2018

VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten een ‘eerlijke loonstrook’ waarop te zien is wat de totale loonkosten van een werkgever zijn, welke … Lees meer

Geen belastingrente na fout Belastingdienst

13 november 2018

Als een belastingplichtige vanwege een fout van de Belastingdienst geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, mag de fiscus volgens Hof Arnhem-Leeuwarden … Lees meer

Soms intentieverklaring nodig voor toepassing BOF

12 november 2018

Om bij het erven van een aanmerkelijk belang in een bv de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te kunnen toepassen, is onder meer vereist … Lees meer

Minder fraude met betaalmiddelen, maar phishing neemt sterk toe

9 november 2018

De totale fraude met bancaire betaalmiddelen is in de eerste helft van 2018 met 9% gedaald ten opzichte van het … Lees meer

Agiostorting vóór peildatum behoorde tot box 3-vermogen

9 november 2018

Als een vermogensbezitter vóór de jaarwisseling een bedrag als agiostorting overboekt naar een derdenrekening van de notaris, die dit bedrag … Lees meer

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend

8 november 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend. Het wetsvoorstel bevat de belangrijkste wijzigingen uit … Lees meer

Tweede Kamer wil behoud Subsidieregeling Pratijkleren tot in 2023

7 november 2018

De Tweede Kamer heeft op 6 november een motie aangenomen waarin de minister van OCW wordt verzocht de subsidieregeling praktijkleren … Lees meer

Bij aankoop verhuurd pand is niet meteen sprake van bedrijfsmiddel

6 november 2018

Als een onderneming een pand koopt dat op dat moment wordt verhuurd, kan dit weliswaar een aanwijzing zijn dat het … Lees meer

Open data voor een transparantere arbeidsmarkt

5 november 2018

De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. UWV wil dit verkleinen door CV- en … Lees meer

Moment inkeer is doorslaggevend voor vergrijpboete

5 november 2018

Als een belastingplichtige tot inkeer is gekomen omtrent het verzwijgen van inkomensbestanddelen, moet bij de beantwoording van de vraag of … Lees meer

Verruiming termijn voor indienen informatieformulier PEB

1 november 2018

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen maakt het mogelijk dat een pensioen in eigen beheer … Lees meer

Geen verhoging AOW-leeftijd in 2024

1 november 2018

Volgens de prognose van CBS is in 2024 de resterende geslachtsneutrale levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar. Hoewel de resterende … Lees meer

Geen aftrek advocaatkosten voor terugvordering alimentatie

31 oktober 2018

Een ex-echtgenoot maakt advocaatkosten om een lagere alimentatie voor zijn ex-partner bij de rechtbank af te dwingen en al betaalde … Lees meer

Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk

30 oktober 2018

Nederlandse consumenten kopen steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro … Lees meer

Uitnodiging voor horen mag ook per mail

30 oktober 2018

Als een (gemachtigde van een) belastingplichtige per e-mail een pro forma bezwaarschrift indient en er meer elektronisch berichtenverkeer met de … Lees meer